Een kennissessie in het teken van samenwerking

28 juni 2018

Op donderdag 31 mei organiseerde BEREIK! samen met WOW, De Verkeersonderneming en de Innovatiecentrale een bijeenkomst in de Smart Mobility reeks van WOW. Tijdens de bijeenkomst stond kennisdeling van Smart Mobility-voorbeelden uit de regio Zuid-Holland centraal,  vier van deze toepassingen werden nader toegelicht.
Lieke Berghout van BEREIK! opende de middag en haalde het net verschenen rapport aan: ‘Van B naar anders’ van de Raad voor de Leefomgeving. De boodschap hiervan is onder andere: leg niet nog meer asfalt aan of spoorlijnen, maar investeer in samenwerken. Het rapport moedigt aan om gezamenlijk naar het mobiliteitsvraagstuk te kijken.

De reiziger betrekken
Onno van Veen (Verkeersonderneming) verzorgde de keynote over ‘De reiziger betrekken’. Eerst ging Onno in op de systeemoriëntatie van waaruit de overheid denkt: lange termijn, visie gedreven en planmatig. Dit staat echter haaks op de reizigersoriëntatie: korte termijn, urgentie gedreven en flexibel. De Verkeersonderneming heeft een aantal onderzoeken gedaan om meer beeld bij de reizigersoriëntatie te krijgen. Kwantitatief hebben zij een mobiliteitsgelukindex gemaakt, waarin iedere deelnemer inzicht krijgt hoe mobiliteit bijdraagt aan zijn geluk. Kwalitatief hebben zij bijvoorbeeld het Maas-marktonderzoek gedaan over reisbehoefte, gedrag en opinies.

Innovatief werken met incident data
Tijdens de presentatie ‘Innovatief werken met incident data’ werd een smart mobility experiment toegelicht. De drie sprekers hebben in een vraaggesprek verteld over de opzet van de proef en eerste resultaten laten zien. Doel van deze test was het centraal ontsluiten en combineren van alle bronnen. Er was veel enthousiasme over de test, met name omdat de incidenten en pechgevallen in zo’n 10% van de gevallen eerder bij de wegverkeersleider bekend zijn, waardoor deze hier sneller op kan acteren. De eerste onderzoeksresultaten zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Samenwerkende verkeerscentrales in de praktijk
In 2011 is de Regiodesk in Zuid-Holland van start gegaan. Via de Regiodesk werken de vier operationele verkeerscentrales in Zuid-Holland samen. In een compacte presentatie schetste Berend Feddes (Provincie Zuid-Holland) met praktische informatie de ontwikkeling in de samenwerking van de afgelopen 7 jaar; van ‘elkaar bellen’ naar ‘gekoppelde systemen en inzet met één-druk-op-de-knop’. Kasper van Blijderveen (Regiodesk BEREIK!) kon deze werkwijze illustreren aan de hand van zijn praktijkervaring rond de inzet van verkeersmanagementmaatregelen tijdens de Keukenhof en het Bloemencorso.

Regelaanpak ‘Kleine Ruit’ Den Haag
De regelaanpak is een methode om verkeersmanagementmaatregelen gestructureerd en in samenhang met elkaar in te zetten. De  gemeente Den Haag en Rijkswaterstaat hebben deze methodiek toegepast in de praktijk van 'de kleine ruit' in Den Haag. Er werd invulling gegeven aan regionale samenwerking en het behalen van een winst in de doorstroming. De evaluatie van de aanpak wordt nog deze zomer verwacht. De eerste inzichten van het gebruik zijn al bekend: instroom-beperkende maatregelen op het hoofdwegennet zijn precair; de theorie van de regelaanpak is niet altijd toepasbaar in de praktijk. Ontwerp, configureren en beheren kosten veel tijd. Een ‘Hands on’ projectteam is belangrijk voor het succes, met specialisten die goed kunnen samenwerken en kennis van DVM-systemen hebben.

Coolsingel / Maastunnel Rotterdam: ‘Weet hoe je er komt’
De langdurige renovatie van de Maastunnel en de Coolsingel tegelijk stelt de bereikbaarheid van de stad Rotterdam op proef. Moderne en onorthodoxe maatregelen waren nodig om de afsluiting in goede banen te leiden met als doel om alleen bestemmingsverkeer in de stad te krijgen. Dit had consequenties voor het gehele verkeersnetwerk. De presentatie van Sander van Beurden (gemeente Rotterdam) ging over de (interne) uitdagingen van de samenwerkende organisaties (o.a. gemeente Rotterdam en RET), de noodzaak van verkeersregie (24/7 monitoring en regelscenario’s) en vooral over het belang van doeltreffende communicatie met de reizigers van de website tot social media. Gemeentes kunnen zo gezien worden als de experts in burgercommunicatie.