Een gezamenlijk softwareplatform voor regionaal verkeersmanagement in Zuid-Holland

21 november 2017

Overheden in de regio Zuid-Holland willen nauwer samenwerken op het gebied van beheer en inzet van verkeersmanagementsystemen. Kennis en ervaringen op het gebied van technisch en functioneel beheer onderling delen staat hierbij centraal. Samenwerking op het vlak van (operationeel) verkeersmanagement moet leiden tot hogere effectiviteit van maatregelen.

11 gemeenten in de regio (waaronder Dordrecht, Delft, Leiden en Zoetermeer)  en de provincie Zuid-Holland werken samen op een softwareplatform om regionaal verkeersmanagement uit te voeren. Op het door Den Haag en provincie Zuid-Holland beheerde systeem zijn nu meer dan 700 verkeerslichten aangesloten.  Dit is ongeveer 15% van alle verkeerslichten in Nederland.  Sinds kort is er ook de eerste stadsdrip die omleidingen bij brugopeningen aangeeft, aangesloten op het systeem. Op het softwareplatform is nu als tiende gemeente, de gemeente Gouda succesvol aangesloten. Een en ander wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Rijk, de provincie  Zuid-Holland en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.  Deze samenwerking is zeer succesvol en uniek in Nederland.

 MobiMaestro
De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag hebben hiervoor het gezamenlijke verkeersmanagementsysteem NRMO (Netwerkbreed Regelscenario Management Omgeving) aangeschaft. Om de gewenste functionaliteit te bieden, wordt het verkeersmanagementplatform MobiMaestro ingezet. Met dit systeem kunnen de verkeerstromen in de provincie in kaart worden gebracht, de VRI’s worden bewaakt en aangestuurd en de DRIP’s worden bediend. Overkoepelend wordt met behulp van regelscenario’s en regelaanpak het verkeersmanagement uitgevoerd. Taakoverdracht en de koppeling tussen het scheepsvaartmanagement en het wegverkeersmanagement vallen ook onder de functionaliteit van het systeem. Iedere gemeente voert zelfstandig het (verkeerskundig)beheer uit binnen hun beheergebied in MobiMaestro.

Gemeenten sluiten aan
Binnen deze samenwerking kunnen steeds meer gemeenten in de provincie  Zuid-Holland worden aangesloten op MobiMaestro. Dit past binnen de bestuurlijke afspraken in het kader van DVM Zuidvleugel en samenwerkingsverband BEREIK!

Afbeelding: Technolution