Drukbezocht symposium Floating Car Data

20 februari 2017

Op 7 december organiseerde NDW in samenwerking met NM Magazine het symposium ‘Innoveren met Floating Car Data’ in Amersfoort. In twee parallelsessies gaven overheden en marktpartijen presentaties over onderwerpen als kaarten en segmentatie, inkoop van data, fietsdata, datafusie, verkeersmanagement en de (on)mogelijkheden van Floating Car Data.  Een aantal BEREIK! medewerkers dat deelnam aan het symposium hebben we gevraagd om hun reactie.

 Tim Blanken, operationeel verkeerskundige bij provincie Zuid-Holland: 
“Door de gunstige aanbesteding van Floating Car Data door de Provincie Zuid-Holland, komt het gebruik in een stroomversnelling. Zijn Floating Car Data de uiteindelijke vervanger van de  klassieke wegkantsystemen? Voorlopig zullen deze data alleen gebruikt worden voor datafusie om de  bestaande systemen te verbeteren en aan te vullen. In 2017 beschikken alle partners ver Floating Car Data, waardoor we kunnen gaan experimenteren. Daarnaast biedt Floating Car Data  kennis van verschillende toepassingen en doelgroepen, bijvoorbeeld fietsdata. Om Floating Car Data volledig te benutten moeten wij op een andere manier met de verkeersdata omgaan en  afstappen van de traditionele denkwijze.”

Jasper Vries, verkeerskundige bij gemeente Den Haag: 
“De brede opzet van het symposium bracht mij vooral bevestiging van mijn beeld van de huidige stand van zaken rondom Floating Car Data. De huidige kentekenherkenningscamera’s voor de reistijdmeting in Den Haag zijn bijna aan het einde van hun levensduur. Ik hoop dat Floating Car Data een geschikte vervangende methode voor inwinning van reistijden blijkt. Dat is voor mij op dit moment nog niet duidelijk, omdat het aantal voertuigen dat bijdraagt aan de reistijdbepaling met enkele procenten nog erg laag is. Dit jaar gaan we zelf met de Floating Car Data aan de slag om hier meer inzicht in te krijgen. Ik ben erg benieuwd tot welke conclusies we komen en hoe goed Floating Car Data nu al in de praktijk werken.”

Judith Boelhouwers, senior Verkeer bij gemeente Rotterdam: 
“Vanuit de gemeente Rotterdam zijn wij erg geïnteresseerd in de mogelijkheden die Floating Car Data bieden ten opzichte van ons huidige monitoringssysteem via lussen en camera’s. Daarnaast zijn wij erg benieuwd naar de mogelijkheden van “Floating Bike Data”. In tegenstelling tot auto’s weten we erg weinig van de fietsers in de stad: waar komen ze vandaan, waar gaan ze naar toe, welke routes kiezen ze en waar zitten de belangrijkste vertragingen? Tijdens het symposium werd een onderzoek gepresenteerd naar de bruikbaarheid van verschillende fiets-databronnen. Conclusie was dat er veel verschillende bronnen zijn (apps, fietsnavigatiesystemen, activity trackers), maar dat deze helaas meestal nog niet goed bruikbaar zijn om echt goed te kunnen monitoren. Ofwel ze zijn niet representatief, ofwel de gegevens zijn niet als open data beschikbaar. De boodschap was wel dat er op termijn waarschijnlijk meer bronnen beschikbaar komen. Hopelijk kan er dan ook op het gebied van Floating Bike Data een grote slag worden gemaakt.”

Interesse in Floating Car Data? Alle presentaties van het symposium zijn te vinden op de website van het NDW. Daarnaast staat in de volgende editie van NM Magazine het thema Floating Car Data centraal.