De Blauwe Golf Verbindend: Tijdwinst op weg en water

20 februari 2018

Diverse overheden werken samen aan het beschikbaar stellen van actuele gegevens over geopende bruggen en beschikbare ligplaatsen in havens. Door de gegevens uit te wisselen kan er en optimaler bedienregime worden bepaald. Voor weggebruikers betekent dit dat ze minder lang voor openstaande bruggen staan. Dus zijn ze sneller op hun bestemming en dat zorgt voor minder luchtvervuiling. Voor de scheepvaart biedt het veilige en vlotte brugpassages en zij kunnen snel, eenvoudig en gericht een geschikte ligplaats vinden. Schepen hoeven niet meer onnodig te zoeken naar een ligplaats. Vaarweg- en wegverkeer in Nederland kunnen hun route beter plannen en de reis veiliger afleggen.

Samenwerking
De samenwerking is op 1 februari jl. vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst onder de naam Blauwe Golf Verbindend. Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam en Rijkswaterstaat hebben deze overeenkomst ondertekend. Sinds 2012 werken deze partijen al samen aan een betere informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, schippers en wegverkeer.

Andere overheden blijven aanhaken bij Blauwe Golf Verbindend zodat er in steeds meer regio’s tijdwinst te behalen is op weg en water. Kennis en informatie worden uitgewisseld, zodat de diensten van de Blauwe Golf Verbindend steeds verder, over het hele land, worden uitgebreid.

Informatie
Op www.ndw.nu is de informatie over de brugstatus te vinden gericht op het wegverkeer. Het blijkt dat de serviceproviders voor het wegverkeer en scheepvaartverkeer steeds meer gebruik maken van deze gegevens om de gebruikers te voorzien van betrouwbare informatie.