Datavisie BEREIK!

28 juni 2018

Data is een steeds belangrijker onderwerp voor verkeersmanagement. Het biedt veel nieuwe mogelijkheden, maar vergt tegelijk ook keuzes en een visie. Er is nog veel onduidelijkheid over dit onderwerp in verband met de visie op toekomst. Afgelopen jaar heeft BEREIK! dit onderwerp op de gezamenlijke agenda gezet en is afgesproken om een datavisie op te stellen.                  

Op 15 mei en 19 juni vonden er twee werksessies plaats. Het doel is om een regionale visie op middellange termijn (5 tot 7 jaar) op te stellen rondom data in het verkeersmanagement. Het gaat om data die gebruikt worden voor verschillende doeleinden; voor beleidskeuzes, voor operationele processen (zoals verkeers- en incidentmanagement) en voor marktpartijen die daar reisinformatie mee maken. Een van belangrijke vragen daarbij is de mogelijk veranderende rol van de overheid als gevolg van alle nieuwe beschikbare data, de gewenste rolverdeling tussen markt en overheid.

Meer weten?
Neem contact op met  Patrick van Norden (p.vannorden@mrdh.nl).