Conferentie over zelfrijdend vervoer

06 april 2017

Op 7 maart vond in het provinciehuis Zuid-Holland het eerste jaarlijkse evenement plaats van het onderzoeksproject SURF-STAD. Dit is een onderzoek naar de effecten van zelfrijdend vervoer op ruimte en mobiliteit. De resultaten van het project kunnen onder meer gebruikt worden door overheden als input voor hun lange termijn investeringsagenda’s. De provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam zijn praktijkpartners van het project SURF-STAD, dat getrokken wordt door de TU Delft. Tijdens de conferentie gingen circa 130 aanwezigen vanuit overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven met elkaar in gesprek op basis van wetenschappelijke en praktijkpresentaties. Judith Boelhouwers van gemeente Rotterdam presenteerde samen met Bart Stoffels van Except de studie die door Except is uitgevoerd naar zelfrijdend vervoer in het oude Noorden.

Judith: “Veel onderzoek richt zich op de technische kant van zelfrijdende voertuigen. Voor ons als stad is het belangrijk te weten wat de effecten van zelfrijdend vervoer zullen zijn op steden en wat we kunnen doen om de positieve effecten te stimuleren: hoe kunnen zelfrijdende voertuigen bijdragen aan ons doel om een aantrekkelijke, gezonde en economisch sterke stad te zijn? Except heeft onderzoek gedaan naar de kansen van zelfrijdend vervoer voor oude stadwijken, waarbij het Oude Noorden als voorbeeld is gebruikt. Voor ons is dit onderzoek een belangrijke eerste stap, waarbij inzicht is gegeven in wat zelfrijdend vervoer kan betekenen voor de mensen die in de stad wonen. We gaan hier komend jaar zeker een vervolg aan geven.”