CAR-Routeboeken - Scenario’s voor grote incidenten zijn geüpdatet

20 mei 2021

BEREIK! werkt samen met wegbeheerders en hulpdiensten hard aan de bereikbaarheid van de regio. Tijdens reguliere (spits)perioden worden verkeersmanagementmaatregelen in samenhang ingezet om het verkeer optimaal over het beschikbare wegennet te verdelen en daarmee de bereikbaarheid te waarborgen. In geval van wegwerkzaamheden worden gezamenlijk scenario’s ontwikkeld om het verkeer ook in deze situaties optimaal te faciliteren. Maar daarnaast bereidt de regio zich ook voor op irreguliere verkeerssituaties, zoals zware ongevallen waarbij een wegvak tijdelijk geheel is gestremd. In dergelijke situaties is het instellen van een alternatieve route vaak de enige mogelijkheid. Al is het maar om te voorkomen dat ongeduldige weggebruikers massaal zelf op zoek gaan naar alternatieve routes, met mogelijke veiligheids- en leefbaarheidsproblemen tot gevolg.

Om te komen tot de juiste en veilige alternatieve routes zijn er CAR (“Coördinatie Alternatieve Routes”) opgezet. CAR is een instrument om de regionale verkeersstromen te managen in situaties waarbij een weg langdurig geblokkeerd is als gevolg van een ongeval of calamiteit en is complementair aan de grootschalige omleidingsroutes van Rijkswaterstaat. Samen met Incident Management maakt CAR het mogelijk om goed voorbereid en adequaat te reageren op bijzondere situaties waarin het wegennet snel dreigt vol te raken en de bereikbaarheid ernstig in gevaar kan komen.

BEREIK! beheert 6 routeboeken waarin voor een regio meerdere scenario’s zijn opgenomen. Drie van deze routeboeken zijn onlangs geüpdatet: A15, Westland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De scenario’s zijn indien nodig aangepast aan de huidige situatie. En behalve het aanpassen van de papieren boeken aan de nieuwste richtlijnen (o.a. naamgeving scenario’s) en nieuwe lay-outs zijn ook de systemen (o.a. Mobimeastro) opnieuw ingericht en zijn de aangepaste schakelingen opgenomen in omleidingsroutes.nl.

De update is uitgevoerd door Arcadis met een werkgroep van de betrokken wegbeheerders: Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Gemeenten Rotterdam, Den Haag en Westland en het Havenbedrijf.