Boerenprotest gezien vanuit de regiodesk

14 november 2019

Als Regiodesk Team wordt er van ons verwacht dat wij op dagen als deze de doorstroming goed monitoren, ervoor zorgen dat de inzet van alle relevante partners goed op elkaar afgestemd wordt, en dat we zo veel mogelijk inspelen op onvoorziene en ongewone situaties.
Tractoren reden met een lage snelheid over de Rijkswegen, het snelheidsverschil  kon een gevaar opleveren voor zowel het reguliere verkeer als de tractoren, daarom zijn er zoveel mogelijk DRIPs aangestuurd. Op deze manier werden de tractoren en het reguliere verkeer  geïnformeerd  en de hinder beperkt. Vanuit Rijkswaterstaat zijn er snelheidsmaatregelen geplaatst om de snelheidsverschillen tussen de tractoren en de weggebruiker te verminderen.

Steekwoorden die over deze dagen genoemd werden waren: verassend, een invasie van boeren, onvoorziene situaties, improviseren, chaotisch en een drukke, maar al met al wel leuke dag.
De 1e dag hadden we geen idee wat ons te wachten stond en hebben wij ons voorbereid op het ergste. Desondanks werden beiden dagen als chaotisch ervaren, met name de eerste dag. Maar doordat er op beide dagen dezelfde medewerkers achter de desk zaten kon op dag twee geprofiteerd worden van de ervaring van dag één.
Tijdens deze dagen is goede communicatie van groot belang, op de tweede dag verliep de communicatie dan ook beter dan de eerste dag. Dit had ook  te maken met het in kunnen schatten wat we konden verwachten.
Vanuit het Landelijke Actie en Coördinatiecentrum (LAC) was de Regio-VM desk de spin in het web voor de communicatie richting de partners van BEREIK!. De onderlinge communicatie met partners verliep goed.

Wij zijn uiteraard ook tegen leerpunten aangelopen. De ingezette maatregelen door Rijkswaterstaat, Den Haag en de RegioDesk en het  verloop van de onderlinge communicatie tijdens de dagen zijn verwerkt in een memo. De leerpunten worden besproken met het LAC en de uitkomsten worden gedeeld in het LVMB, zodat we hier voor de toekomst verbeteringen over af kunnen spreken.
Als team zijn wij het er over eens dat het hectische dagen waren, maar dat maakte deze dagen wel bijzonder en leuk! Degene die dienst hadden, hadden deze dagen niet willen missen. Want zeg eens eerlijk: Hoe vaak maak je mee dat er tegelijkertijd duizenden boeren op onze hoofdwegennet rijden?