Bijeenkomst Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens een succes

21 november 2017

De Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens (NDW) verzorgt de inwinning van wegverkeersgegevens. Zij stimuleert samenwerking , delen van kennis en effectieve inzet van de gegevens bij verkeersmanagement en verkeersinformatie.

De provincie Zuid-Holland en de MRDH betalen samen met andere Zuidvleugelpartijen hiervoor, ook namens de 68 gemeenten in Zuid-Holland.

Op dinsdag 10 oktober en donderdag 19 oktober organiseerden NDW, Provincie Zuid-Holland en de MRDH daarom gezamenlijk een bijeenkomst voor gemeenten in Zuid-Holland. Bij beide bijeenkomsten waren ongeveer 20 belangstellenden aanwezig om te horen wat NDW doet en wat de meerwaarde van NDW is. NDW kan o.a. het volgende voor gemeenten betekenen:

  • Namens een gemeente een aanbesteding verzorgen voor het inwinnen van wegverkeersgegevens. Hierdoor worden gemeenten ontlast. Ander voordeel is dat er bij aanbestedingen  kostenvoordelen worden behaald ten opzichte van oorspronkelijke inwinning.
  • Gemeenten kunnen uit de historische datatool (indien beschikbaar) verkeersintensiteiten en reistijdgegevens downloaden.

 Meer informatie: Arjan Veurink, a.veurink@mrdh.nl of Tim Blanken T.blanken@pzh.nl.