Betere informatie voor weggebruikers

30 november 2016

RegioRegie

Steeds meer wegbeheerders in Zuid-Holland verwerken hun geplande wegwerkzaamheden en evenementen in het online meldsysteem ‘LTC’. En dat werkt goed! Met al die planningsinformatie kunnen we regionaal steeds effectiever met elkaar afstemmen. Aan de hand van de meerjarenplanning voorkomen we conflicten, zoals een omleidingsroute over een weg waar werkzaamheden zijn of afgesloten toegangswegen naar een groot evenement. En daar heeft de weggebruiker profijt van. Hij ervaart minder hinder en wordt beter geïnformeerd.

In het najaar was er een speciale bijeenkomst over het meldsysteem. De vooruitzichten zijn goed: in 2017 wordt het gebruik van het online meldsysteem gecontinueerd, met mogelijkheid tot verlenging in 2018. Dat betekent dat we de goede afstemming van wegwerkzaamheden en evenementen op korte termijn geborgd hebben én dat activiteiten ook actueel gemeld kunnen worden richting service providers als TomTom, ViD en ANWB. Op die manier komt de informatie ook in de auto bij de weggebruiker terecht. Voor de langere termijn onderzoeken we samen met NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) wat de mogelijkheden zijn voor een landelijk inkoopproces van een online meldsysteem. Dat scheelt niet alleen in de kosten, maar maakt de afstemming tussen regio’s onderling ook makkelijker. Meer informatie: Dick Hillen, coördinator RegioRegie, dick.hillen@bereiknu.nl.