BEREIK! bedankt Jan Deumers!

12 november 2020

Samenwerken is een werkwoord. Als iemand dat weet, dan is dat Jan Deumers. Vanaf de oprichting van Swingh (de Haaglandse voorganger van BEREIK!) heeft Jan gebouwd aan ”de organisatie van de samenwerking”, zoals deze nu is onder de vlag van BEREIK!. Jan stond aan “DE” basis van onze samenwerking op verkeersmanagement in onze regio. Jan is met welverdiend pensioen! BEREIK! stelden hem via een kort interview drie vragen om zo terug te blikken en ons nog wat mee te geven voor de toekomst!

Jan, hoe ben je bij BEREIK! in het Regieteam beland?
Jan heeft eigenlijk al zijn hele leven in en met samenwerkingsorganisaties gewerkt. Toen Jan in de jaren ‘80 begon met werken bij de net opgerichte milieuafdeling van de provincie, moest er door gebrek aan kennis en menskracht keihard worden samengewerkt tussen gemeentelijke samenwerkingsorganisaties, provinciale en rijksambtenaren. Met die ervaring op zak trad hij vervolgens in dienst bij een samenwerkingsorganisatie in de Bollenstreek, om vervolgens vanuit het bedrijfsleven regelmatig als interim-manager te worden ingezet bij milieudiensten. Als ingehuurde projectleider kwam hij weer terug naar de Provincie Zuid-Holland in 2004. In 2005 draaide Jan als projectleider een eerste project voor het Samenwerkingsverband SWINGH (Samenwerking in Groot Haaglanden, de Haaglandse voorganger van BEREIK!). Hoewel hij niet eerder in het Regieteam had gezeten, was het omdat hij de organisatie goed kende geen probleem toen Jan rond 2014 het Regieteam kwam versterken. Wat startte als een tijdelijke vervanging van een collega heeft uiteindelijk bijna 6 jaar geduurd!

Waarom is samenwerken zo belangrijk?
Samenwerking is niet alleen op het gebied van verkeersmanagement, maar op álle beleidsterreinen noodzakelijk. De steeds complexer wordende maatschappij stelt steeds hogere eisen aan overheden. Ook ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility dwingen ons tot meer samenwerking op het gebied van netwerken en ICT. Veel gemeenten zijn te klein om over de kennis en kunde te beschikken om al deze taken zelf uit te kunnen voeren. Maar nog grotere gemeenten inrichten is niet wenselijk omdat lokale democratie wordt geassocieerd met kleinschaligheid. Hierom is een samenwerkingsorganisatie als BEREIK! van belang.
Tijdens de onderhandelingen over de meest recente samenwerkingsovereenkomst BEREIK! in 2018 kwam de struggle over op welke manier we samen moeten werken duidelijk naar voren. Op het scherpst van de snede moest lang over punten en komma’s worden onderhandeld. In de praktijk gaat de samenwerking bij BEREIK! wel redelijk goed, benoemt Jan. Bij BEREIK! werken al jaren zes grote organisaties samen. Samenwerking verbetert in heel veel gevallen de kwaliteit van het opgeleverde werk. Ook vanuit financieel oogpunt loont samenwerken.
Toch zou dit nog wel beter kunnen.
Het onderwerp “Bereikbaarheid” moet dwingend gezamenlijk worden ingevuld; die noodzaak wordt gelukkig nu ook door eenieder onderkend. Nu nog verder invulling hieraan geven.
De samenwerking kan nóg een stapje verder als het aan Jan ligt; Binnen één Randstad (een klein gebied waar je zo doorheen rijdt) zovéél verschillende verkeerscentrales! Hierin moeten we zeker nog meer de efficiencyslagen maken, meent Jan. Jan geeft aan de BEREIK!-ers mee te blijven streven naar één centraal aangestuurde Verkeersmanagementcentrale. Werk stap voor stap aan de vormgeving hiervan, dat is noodzakelijk voor de uitrol van Smart Mobility.

Wat is belangrijk voor de samenwerking?
Live contact is extra belangrijk. Het digitaal ‘Corona’ vergaderen is voor een organisatie als BEREIK! lastig. BEREIK! is erg afhankelijk van persoonlijke interacties om zo van verschillende organisaties informatie mee te krijgen (netwerken).
Werken in Corona tijd is ‘saai’ vindt Jan, je moet elkaar ook zien om sociaal te interacteren en mee te krijgen wat er speelt. Dit geldt natuurlijk voor iedereen, maar juist bij samenwerkingsorganisaties is dit erg belangrijk. In de Corona tijd vergt de samenwerking dus extra aandacht en energie.  

BEREIK! bedankt Jan Deumers voor de vele jaren inzet en wenst hem een fijn pensioen toe.