Begin uitrol Melvin (MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland)

26 april 2018

Wegwerkzaamheden en evenementen hebben invloed op het verkeer. Met het nieuwe landelijke meldingssysteem, Melvin, gaan gemeentes en provincies wegwerkzaamheden en evenementen melden en met elkaar delen. Dit verbetert de coördinatie en afstemming tussen de verschillende wegbeheerders in Nederland.

Er is een aanbesteding gedaan door NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) voor het ontwikkelen van één meldsysteem in plaats van de verschillende oude systemen per provincie en per gemeente. De opdracht is uiteindelijk gegeven aan het samenwerkingsverband tussen Dat.Mobility en Tenuki.
Het project wordt uitgevoerd via een zogenaamde agile-ontwikkel-methode: korte periodes van 2 á 4 weken (sprints) die leiden tot een tussenproduct. Hierdoor is het proces uiterst flexibel en kan men makkelijk bijsturen. Dit betekent wel intensieve samenwerking tussen NDW, gebruikers en ontwikkelaars.
Het doel is om eind 2018 Melvin landelijk voor een groot deel uitgerold te hebben. Er zullen ook in 2019 nog gemeenten (en wellicht provincies) overgaan. Uiteindelijk is het mogelijk om voor alle provincies en inliggende gemeenten gebruik te kunnen maken van Melvin.

Stand van zaken in Zuid-Holland
BEREIK! overlegt met de individuele wegbeheerders óf en op welk moment geïmplementeerd kan worden op Melvin. Deelname aan Melvin is vrijwillig. Het advies van BEREIK! is om over te gaan op Melvin, omdat het enerzijds gebruiksvriendelijker ingericht wordt dan bestaande systemen én op die manier gebruiken de meeste wegbeheerders hetzelfde meldsysteem.

Tijdens de ontwikkeling zijn er periodieke demonstraties over de functionaliteiten (veelal centraal in het land en ook in de regio’s specifiek). Op 26 maart vond er een demonstratie van Melvin plaats voor een groep wegbeheerders in Zuid-Holland. Het doel van de demonstratie was te laten zien waar Melvin op dat moment ontwikkeld was, wat er nog ontwikkeld gaat worden én daarmee een voedingsbodem te creëren voor een besluit om deel te nemen aan Melvin (of op welk moment dat het beste zou uitkomen voor de individuele wegbeheerders). Hierbij blijft BEREIK! de individuele wegbeheerders adviseren en mogelijke vragen beantwoorden.
De gemeente Schiedam heeft de primeur voor de implementatie in Zuid-Holland. Medio mei 2018 is naar verwachting het basis product van Melvin klaar. De gemeente Schiedam gaat daarna met de implementatie starten. BEREIK! en NDW zullen de gemeente Schiedam hierin begeleiden.

Melvin is niet klaar na de eerste uitrol (van het basis product), er volgen later meer updates die extra functionaliteiten zullen toevoegen aan het basisproduct. Welke functionaliteiten en in welke volgorde dat ontwikkeld zal worden, daarvoor wordt nu een planning opgesteld. Na de zomervakantie (september) zal voor een grote groep wegbeheerders een moment worden gecreëerd zodat de verdere uitrol in Zuid-Holland vorm gegeven gaat worden.

Foto: fd.nl