Automotive week: where smart mobility meets traffic

06 april 2017

Vorige week was de internationale mobiliteitsweek op en om de Automotive Campus in Helmond. Diverse partijen bundelden hier hun krachten om gezamenlijk na te denken over hoe we onze mobiliteit anders kunnen organiseren. Dat is nodig, want de automotive-, telecom- en internetwereld ontwikkelen zich razendsnel en bieden kansen voor verbetering van doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Reizigers zijn voortdurend  ‘connected’  en verwachten ook van wegbeheerders, vervoerders en providers dat ze meegaan in die trend. Wat betekent dit voor ons huidige verkeers- en mobiliteitsmanagement? Tijdens de Dag voor Wegbeheerders op 30 maart presenteerden Onno van der Veen (De Verkeersonderneming) en Lieke Berghout (BEREIK!) de werkwijze in de Zuidelijke Randstad en hun visie op hoe verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement steeds meer op elkaar in gaan grijpen.