Automobilisten raadplegen maar zelden de verkeersinformatie voor vertrek

20 februari 2018

Navigatiesystemen en talloze app’s ten spijt, nog steeds stapt een meerderheid (twee op de drie) van de automobilisten ’s morgens in de auto in de spits zonder vooraf de verkeersinformatie te hebben geraadpleegd. Eenmaal in de auto laat de helft van de automobilisten zich wel voorlichten door vooral elektronische borden langs de kant van de weg, de radio en door app’s. En als ze dan vernemen dat er file staat en er wordt een omleiding aangeboden dan maakt  80% van de automobilisten daar gebruik van.

De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden lieten onderzoeken of en hoe forensen in de regio Rotterdam Den Haag gebruik maken van verkeersinformatie, zodat de informatie in de toekomst gerichter aangeboden kan worden. Het tweede doel van het onderzoek was uit te zoeken of mensen daadwerkelijk ook andere beslissingen nemen op basis van deze informatie. Forensen die zichzelf wel laten informeren kunnen inspelen op de verkeerssituatie door later of vroeger te vertrekken, een andere route te nemen of voor een ander vervoersmiddel te kiezen, in plaats van aansluiten bij de file.

Onderzoeksbureau EVA ondervroeg 800 automobilisten uit Voorne-Putten, Hoek van Holland, Westland en Midden-Delfland. Hier wonen veel forensen die in Rotterdam, Den Haag en Delft werken. Twee derde van alle ondervraagden rijden altijd of meestal in de spits. Het onderzoek laat zien dat naast effort in goede diensten en juiste data inzet nodig is om de mogelijkheden bekend te maken. Onbekend maakt onbemind. Daardoor ontstaan onnodige vertragingen. Het onderzoek leverde nuttige informatie op en krijgt een vervolg, waarbij EVA ook automobilisten uit andere delen van de regio ondervraagt en op zoek gaat naar regionale verschillen en verschillen in de tijd.