Nieuws

10 januari 2022

Interview Joop Verdoorn: Vertrouwen belangrijk voor de toekomst van Zuid-Holland Bereikbaar

“De opgaven in Zuid-Holland zijn echt heel groot,” begint Joop Verdoorn, programmamanager wegverkeer bij het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam is een van de publiek-private partners van Zuid-Holland Bereikbaar. “We hebben de samenwerking tussen verschillende wegbeheerders nodig om een goede betrouwbaarheid van het netwerk te blijven waarborgen. Daarom investeren wij in Zuid-Holland Bereikbaar.” BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming zijn per 1 januari 2022 samen gegaan in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar.
10 januari 2022

Interview Sunita Stienstra: Samenwerken in een stabiele maar flexibele vorm

Sunita Stienstra werkt bij Regioregie binnen de portefeuille Programmering en Verkeersmanagement van Zuid-Holland Bereikbaar en mocht een reeks interviews aftrappen waarin we kennismaken met de collega's binnen de nieuwe samenwerkingsorganisatie en het werk dat zij doen. Sunita vertelt over de rol van Regioregie én de kansen die zij ziet voor de samenwerking tussen de verschillende disciplines van Zuid-Holland Bereikbaar.
10 januari 2022

Betere reistijdinformatie rond de Haringvlietbrug

Binnenkort wordt de nieuwe website van Zuid-Holland Bereikbaar gelanceerd. In de tussentijd is berichtgeving vanuit Zuid-Holland Bereikbaar—waaronder onderstaand bericht—tijdelijk op de bestaande websites van BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming ondergebracht.  
21 december 2021

Interview Bart de Mooij: Naar een “next-level” regionale samenwerking

“Het opbouwen van de nieuwe samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) is een unieke klus,” zegt transitiemanager Bart de Mooij. “We vernieuwen, schalen op wat we willen behouden en tegelijk bouwen we de drie huidige organisaties af. Die combinatie maakt het ook behoorlijk complex. Ik ben tevreden als we eind 2022 een herkenbare signatuur hebben, met een sterk team zichtbare resultaten hebben geboekt en een reputatie als betrouwbare en professionele partner hebben weten op te bouwen.” Het voornemen is dat per januari 2022 BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming opgaan in Zuid-Holland Bereikbaar.
21 december 2021

Interview Elionne Smit: Werken aan gezamenlijke taal en aanpak

Ze is nu nog programmamanager van BEREIK! maar begin volgend jaar neemt ze de rol van Portefeuillehouder Programmering & Verkeersmanagement op zich binnen de nieuwe organisatie Zuid-Holland Bereikbaar. Een nieuwe uitdaging. Uitdagingen liggen Elionne Smit wel en er liggen voldoende voor bij de vorming van een nieuwe organisatie vanuit de drie bestaande organisaties. “Ik hou van onderwerpen waar beweging in zit en ik heb hoge verwachtingen van de nieuwe organisatie Zuid-Holland Bereikbaar” zegt zij. En beweging zit er momenteel wel in. Beweging in het transitieproces om De Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en BEREIK! om te vormen naar één organisatie; alles figuurlijk onder één dak. Maar ook beweging in de doorontwikkeling van programmering, verkeersmanagement en de verbinding met mobiliteitsmanagement. “Eind 2022 moet er een robuuste en kwalitatief goede organisatie staan waar mensen bij willen werken.” zegt Elionne.
15 december 2021

Interview Jan Breugen: Uniformiteit projecten en maatwerk waar het kan

Vanaf januari start Jan Breugem bij Zuid-Holland Bereikbaar als Coördinator Projectenportfolio. Hij gaat samen met de projectleiders en de opdrachtgevers aan de slag om de projecten die worden uitgevoerd rondom bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden nog beter te doen en zo optimaal mogelijk op elkaar te laten aansluiten. “We willen meer uniformiteit in onze werkwijze en een herkenbare en eenduidige uitstraling van Zuid-Holland Bereikbaar. Daarnaast worden de verkeersmanagement- en mobiliteitsmanagementactiviteiten binnen een project nadrukkelijker aan elkaar gekoppeld.” Jan is een echte keuzereiziger met een grote voorliefde voor de tweewieler. Vergeet ook het reizen met het ov niet, maar dan wel met de NS-Business kaart want dat is zoals hij zelf zegt “zijn kindje”.
06 december 2021

Interview René Vrugt: Samen houden we Zuid-Holland in beweging

“Mobiliteit is verbinding en daarmee het cement van de samenleving.” Aan het woord is René Vrugt, programmadirecteur Zuid-Holland Bereikbaar. Enthousiast vertelt hij over de doelen voor Zuid-Holland Bereikbaar: “Ik zou het heel mooi vinden als wij, de collega’s en alle publiek-private partners, over drie jaar trots zijn op Zuid-Holland Bereikbaar. Dat we een slagvaardige samenwerkingsorganisatie hebben gebouwd die het verschil kan maken, dat we gegroeid zijn naar een geïntegreerde aanpak van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement en over de eigen grenzen heen kijken naar de toekomst.” Het is de bedoeling dat per 1 januari 2022 BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming op gaan in Zuid-Holland Bereikbaar.
06 december 2021

Interview Jarno Hazekamp: Verbinding tussen verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement

“De opgave rond duurzame mobiliteitstransitie is voor ons gelijkwaardig aan de opgave van hinder en renovatie binnen Zuid-Holland Bereikbaar. Hier dienen we de juiste koppeling te leggen om kansen te benutten.” Jarno Hazekamp is adviseur mobiliteit bij gemeente Rotterdam en als accounthouder betrokken bij Zuid-Holland Bereikbaar. “De meerwaarde van Zuid-Holland Bereikbaar is de combinatie van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement en daarmee twee verschillende werelden met eigen inzichten en werkwijzen aan elkaar kunnen verbinden op het gebied van mobiliteit.” Het voornemen is dat per 1 januari 2022 BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming op gaan in Zuid-Holland Bereikbaar.
01 september 2021

10 jaar RegioDesk

RegioDesk 10 jaar De RegioDesk vormt één van de kerntaken van BEREIK!. Op 1 september bestaat de RegioDesk 10 jaar. Deze 10 jaren van innoveren en ontwikkelen op het gebied van gecoördineerd verkeersmanagement zijn samengevat in een beeldverhaal die u via deze link kunt bekijken. Veel leesplezier! Programmateam BEREIK!
24 juni 2021

Knelpuntenanalyse wegen Zuid-Holland gereed

Het Tactisch Kader operationeel verkeermanagement beschrijft in grote lijnen hoe het verkeer in de Zuidvleugel wordt gemanaged, gericht op het optimale gebruik van de beschikbare wegen. Het bevat afspraken over prioriteiten van wegen en over principes voor het geleiden en sturen van verkeer. Daarmee is dit ook de basis, waarop het dagelijkse verkeersmanagement op het Regionale Verkeersmanagement-netwerk (RVM-netwerk) wordt uitgevoerd.

Pagina's