Nieuws

01 september 2021

10 jaar RegioDesk

RegioDesk 10 jaar De RegioDesk vormt één van de kerntaken van BEREIK!. Op 1 september bestaat de RegioDesk 10 jaar. Deze 10 jaren van innoveren en ontwikkelen op het gebied van gecoördineerd verkeersmanagement zijn samengevat in een beeldverhaal die u via deze link kunt bekijken. Veel leesplezier! Programmateam BEREIK!
24 juni 2021

Knelpuntenanalyse wegen Zuid-Holland gereed

Het Tactisch Kader operationeel verkeermanagement beschrijft in grote lijnen hoe het verkeer in de Zuidvleugel wordt gemanaged, gericht op het optimale gebruik van de beschikbare wegen. Het bevat afspraken over prioriteiten van wegen en over principes voor het geleiden en sturen van verkeer. Daarmee is dit ook de basis, waarop het dagelijkse verkeersmanagement op het Regionale Verkeersmanagement-netwerk (RVM-netwerk) wordt uitgevoerd.
20 mei 2021

CAR-Routeboeken - Scenario’s voor grote incidenten zijn geüpdatet

BEREIK! werkt samen met wegbeheerders en hulpdiensten hard aan de bereikbaarheid van de regio.
20 mei 2021

René Vrugt begonnen als directeur Zuid-Holland Bereikbaar

Deze week is René Vrugt begonnen als directeur van het programma Zuid-Holland Bereikbaar. In deze nieuwe samenwerkingsorganisatie werken acht partners samen aan de verbetering van de duurzame bereikbaarheid en leefbaarheid van de provincie Zuid-Holland en het stimuleren van de mobiliteitstransitie.
22 april 2021

Online event ‘Samen werken, meer bereiken’ -> 17 juni

Op donderdag 17 juni 2021 van 14.00 tot 16.00 uur organiseert BEREIK! het online event ‘Samen werken, meer bereiken!’.
04 februari 2021

Handboek beheer iVRI

Sinds 2017 heeft de iVRI, de VRI die communiceert met weggebruikers, zijn intrede gedaan in Nederland. In Zuid-Holland zijn al meer dan 100 iVRI’s geplaatst door verschillende wegbeheerders. Om de plaatsing mogelijk te maken, is een nieuwe VRI-architectuur ontwikkeld en een complexe dataketen ingericht waarin verschillende publieke en private partijen samenwerken. Het plaatsen van iVRI’s is één kant van het verhaal.
10 december 2020

Samen loggen zorgt voor het sneller uitwisselen van informatie tussen wegbeheerders

Samen loggen zorgt voor het sneller uitwisselen van informatie tussen wegbeheerders. De Gemeente Rotterdam is begin december gestart met het gebruik van de applicatie IM Cloud op de verkeersregiekamer. De applicatie bestaat onder andere uit een log programma, waarin alle incident gegevens worden vastgelegd. De Regio-VM desk van BEREIK! beschikte al over deze applicatie.
12 november 2020

BEREIK! bedankt Jan Deumers!

Samenwerken is een werkwoord. Als iemand dat weet, dan is dat Jan Deumers. Vanaf de oprichting van Swingh (de Haaglandse voorganger van BEREIK!) heeft Jan gebouwd aan de ”de organisatie van de samenwerking”, zoals deze nu is onder de vlag van BEREIK!. Jan stond aan “DE” basis van onze samenwerking op verkeersmanagement in onze regio. Jan is met welverdiend pensioen! BEREIK! stelden hem via een kort interview drie vragen om zo terug te blikken en ons nog wat mee te geven voor de toekomst!
01 september 2020

Regio VM-desk weer op volledige bezetting

In april is vanwege de Covid-maatregelen en de verminderde verkeersdrukte de bezetting op de desk gehalveerd, van 2 naar 1 Regionaal wegverkeersleider. De verkeersdrukte lijkt langzaam weer terug te keren naar normaal. Om tijdig verkeersmanagement maatregel in te kunnen zetten is daarom vanaf vandaag de bezetting op de Regio VM-desk weer terug naar de normale bezetting, met in achtneming van de Covid-richtlijnen. Zo houden we Zuid-Holland bereikbaar!
09 juli 2020

RegioRegie: meerjarenplanning en -analyse 2022 en verder

RegioRegie: meerjarenplanning en -analyse (MJPA).

Pagina's