Nieuws

01 september 2020

Regio VM-desk weer op volledige bezetting

In april is vanwege de Covid-maatregelen en de verminderde verkeersdrukte de bezetting op de desk gehalveerd, van 2 naar 1 Regionaal wegverkeersleider. De verkeersdrukte lijkt langzaam weer terug te keren naar normaal. Om tijdig verkeersmanagement maatregel in te kunnen zetten is daarom vanaf vandaag de bezetting op de Regio VM-desk weer terug naar de normale bezetting, met in achtneming van de Covid-richtlijnen. Zo houden we Zuid-Holland bereikbaar!
09 juli 2020

RegioRegie: meerjarenplanning en -analyse 2022 en verder

RegioRegie: meerjarenplanning en -analyse (MJPA)
09 april 2020

Effect Corona-maatregelen op RegioDesk en projecten

De Corona-maatregelen hebben effect op ieders werk. Ook op die van de wegverkeersleiders. Voor de medewerkers op de RegioDesk is het inzetten van maatregelen op de weg vanuit huis niet mogelijk. Maar door de Corona-maatregelen zijn er veel minder files op de weg en is er minder hinder. Dus met ingang van 17 maart is de bezetting op de RegioDesk teruggebracht van 2 naar 1 operationele wegverkeersleider per dienst. De andere medewerker werkt zoveel mogelijk thuis aan advieswerk. 
05 maart 2020

Monitoring bij afsluiting Wantijbrug

Het regelscenario bevat niet alleen DRIP-schakelingen maar ook schakelingen van verkeersregelinstallaties (VRI’s) waarmee de verkeersdoorstroming zoveel mogelijk wordt geoptimaliseerd.
05 maart 2020

Beter voorkomen dan genezen!

Voor de zeer drukke dag bij de IKEA Delft is er een scenario om het verkeer beter te begeleiden.
16 januari 2020

Samenwerking met Rijkswaterstaat op Regio VM-desk blijft bestaan

De wegbeheerders in Zuid-Holland gebruiken voor grensoverschrijdend verkeersmanagement al jaren de gezamenlijke Regiodesk. In 2019 zijn BEREIK! en Rijkswaterstaat in een proef een stapje verder gegaan: de Regiodesk voerde naast deze coördinerende taken nu ook het verkeersmanagement voor Rijkswaterstaat uit vanaf de Regiodesk. Deze aanpak is geëvalueerd en succesvol gebleken en wordt in 2020 in de werkprocessen geborgd.
14 november 2019

Boerenprotest gezien vanuit de regiodesk

Als Regiodesk Team wordt er van ons verwacht dat wij op dagen als deze de doorstroming goed monitoren, ervoor zorgen dat de inzet van alle relevante partners goed op elkaar afgestemd wordt, en dat we zo veel mogelijk inspelen op onvoorziene en ongewone situaties.
19 september 2019

Uniformere teksten op route informatiepanelen

 
09 juli 2019

RegioRegie: meerjarenplanning en -analyse 2020

RegioRegie: meerjarenplanning en -analyse
09 juli 2019

Samenwerking tussen IC-desk en Regiodesk

Minder hinder dankzij samenwerking regiopartners en IC-desk

Pagina's