Nieuws

04 februari 2021

Handboek beheer iVRI

Sinds 2017 heeft de iVRI, de VRI die communiceert met weggebruikers, zijn intrede gedaan in Nederland. In Zuid-Holland zijn al meer dan 100 iVRI’s geplaatst door verschillende wegbeheerders. Om de plaatsing mogelijk te maken, is een nieuwe VRI-architectuur ontwikkeld en een complexe dataketen ingericht waarin verschillende publieke en private partijen samenwerken. Het plaatsen van iVRI’s is één kant van het verhaal.
10 december 2020

Samen loggen zorgt voor het sneller uitwisselen van informatie tussen wegbeheerders

Samen loggen zorgt voor het sneller uitwisselen van informatie tussen wegbeheerders. De Gemeente Rotterdam is begin december gestart met het gebruik van de applicatie IM Cloud op de verkeersregiekamer. De applicatie bestaat onder andere uit een log programma, waarin alle incident gegevens worden vastgelegd. De Regio-VM desk van BEREIK! beschikte al over deze applicatie.
12 november 2020

BEREIK! bedankt Jan Deumers!

Samenwerken is een werkwoord. Als iemand dat weet, dan is dat Jan Deumers. Vanaf de oprichting van Swingh (de Haaglandse voorganger van BEREIK!) heeft Jan gebouwd aan de ”de organisatie van de samenwerking”, zoals deze nu is onder de vlag van BEREIK!. Jan stond aan “DE” basis van onze samenwerking op verkeersmanagement in onze regio. Jan is met welverdiend pensioen! BEREIK! stelden hem via een kort interview drie vragen om zo terug te blikken en ons nog wat mee te geven voor de toekomst!
01 september 2020

Regio VM-desk weer op volledige bezetting

In april is vanwege de Covid-maatregelen en de verminderde verkeersdrukte de bezetting op de desk gehalveerd, van 2 naar 1 Regionaal wegverkeersleider. De verkeersdrukte lijkt langzaam weer terug te keren naar normaal. Om tijdig verkeersmanagement maatregel in te kunnen zetten is daarom vanaf vandaag de bezetting op de Regio VM-desk weer terug naar de normale bezetting, met in achtneming van de Covid-richtlijnen. Zo houden we Zuid-Holland bereikbaar!
09 juli 2020

RegioRegie: meerjarenplanning en -analyse 2022 en verder

RegioRegie: meerjarenplanning en -analyse (MJPA).
09 april 2020

Effect Corona-maatregelen op RegioDesk en projecten

De Corona-maatregelen hebben effect op ieders werk. Ook op die van de wegverkeersleiders. Voor de medewerkers op de RegioDesk is het inzetten van maatregelen op de weg vanuit huis niet mogelijk. Maar door de Corona-maatregelen zijn er veel minder files op de weg en is er minder hinder. Dus met ingang van 17 maart is de bezetting op de RegioDesk teruggebracht van 2 naar 1 operationele wegverkeersleider per dienst. De andere medewerker werkt zoveel mogelijk thuis aan advieswerk. 
05 maart 2020

Monitoring bij afsluiting Wantijbrug

Het regelscenario bevat niet alleen DRIP-schakelingen maar ook schakelingen van verkeersregelinstallaties (VRI’s) waarmee de verkeersdoorstroming zoveel mogelijk wordt geoptimaliseerd.
05 maart 2020

Beter voorkomen dan genezen!

Voor de zeer drukke dag bij de IKEA Delft is er een scenario om het verkeer beter te begeleiden.
16 januari 2020

Samenwerking met Rijkswaterstaat op Regio VM-desk blijft bestaan

De wegbeheerders in Zuid-Holland gebruiken voor grensoverschrijdend verkeersmanagement al jaren de gezamenlijke Regiodesk. In 2019 zijn BEREIK! en Rijkswaterstaat in een proef een stapje verder gegaan: de Regiodesk voerde naast deze coördinerende taken nu ook het verkeersmanagement voor Rijkswaterstaat uit vanaf de Regiodesk. Deze aanpak is geëvalueerd en succesvol gebleken en wordt in 2020 in de werkprocessen geborgd.
14 november 2019

Boerenprotest gezien vanuit de regiodesk

Als Regiodesk Team wordt er van ons verwacht dat wij op dagen als deze de doorstroming goed monitoren, ervoor zorgen dat de inzet van alle relevante partners goed op elkaar afgestemd wordt, en dat we zo veel mogelijk inspelen op onvoorziene en ongewone situaties.

Pagina's