Nieuws

28 juni 2018

Samenwerking wegbeheerders bij uitrol intelligente verkeerslichten

Op 15 mei kwamen de wegbeheerders van de Zuidvleugel in de regio Zuid-Holland bijeen om te praten over de uitrol van intelligente verkeerslichten (iVRI's). De iVRI’s kunnen communiceren met weggebruikers en omgekeerd. Zo kunnen verkeerslichten beter afgestemd worden op naderend verkeer (fiets, openbaar vervoer en/of auto’s) en krijgen weggebruikers informatie over o.a.de wachttijd tot het groene licht. Dat bevordert de verkeersdoorstroming.
28 juni 2018

Lancering Verkeersvoorspeller 2.0

De basisversie van de Verkeersvoorspeller 2.0. staat nu online.  Een groep gebruikers kan deze basisversie testen en feedback geven. De feedback wordt verzameld en meegenomen in de nieuwe release, mogelijk al voor de zomervakantie. Vervolgens zal de bestaande versie (1.4) worden uitgefaseerd.
28 juni 2018

Een kennissessie in het teken van samenwerking

Op donderdag 31 mei organiseerde BEREIK! samen met WOW, De Verkeersonderneming en de Innovatiecentrale een bijeenkomst in de Smart Mobility reeks van WOW. Tijdens de bijeenkomst stond kennisdeling van Smart Mobility-voorbeelden uit de regio Zuid-Holland centraal,  vier van deze toepassingen werden nader toegelicht.
28 juni 2018

Datavisie BEREIK!

Data is een steeds belangrijker onderwerp voor verkeersmanagement. Het biedt veel nieuwe mogelijkheden, maar vergt tegelijk ook keuzes en een visie. Er is nog veel onduidelijkheid over dit onderwerp in verband met de visie op toekomst. Afgelopen jaar heeft BEREIK! dit onderwerp op de gezamenlijke agenda gezet en is afgesproken om een datavisie op te stellen.                  
26 april 2018

Geen onaangename verrassingen rondom het bloemenpark: Keukenhofscenario leidt het verkeer

De lente komt er nu echt aan. Een van de vaste tekens van het voorjaar is de opening van de Keukenhof in Lisse, met tienduizenden bezoekers in de weekenden een van de drukst bezochte attracties in de regio.
26 april 2018

Begin uitrol Melvin (MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland)

Wegwerkzaamheden en evenementen hebben invloed op het verkeer. Met het nieuwe landelijke meldingssysteem, Melvin, gaan gemeentes en provincies wegwerkzaamheden en evenementen melden en met elkaar delen.
26 april 2018

Intelligente bruggen nu ook in Rotterdam

Gemeente Rotterdam kreeg tot voor kort brugstatussen (over functioneren van bruggen) binnen via een eigen systeem. Het nadeel hiervan was dat dit ‘gesloten’ systeem nogal complex was en daardoor ook relatief duur. Sinds kort heeft het NDW ook brugstatussen in het dienstenpakket. De techniek, genaamd ‘BridgeSense’, die hiervoor gebruikt wordt, werd al eerder succesvol getest bij de Provincie Zuid-Holland, de initiatiefnemer van dit systeem.
26 april 2018

Slimme verkeerslichten en nieuwe databronnen -presentaties BEREIK! en MRDH tijdens WOW kennissessie Intertraffic 21 maart

WOW organiseerde een ‘Smart Mobility tournee’ kennisuitwisseling op Intertraffic 21 maart jl. De bijeenkomst ging over de wereld van slimme wegen, digitale infrastructuur en zelfrijdende auto’s.
26 april 2018

Webinar Moving Traffic

Bob Dodemont (Verkeersonderneming) en Bram Klemann (Gemeente Rotterdam) hebben een webinar over Moving Traffic gegeven via het netwerk van WOW. Moving Traffic  is een project om de doorstroming in Rotterdam te verbeteren. Het project  ging specifiek op zoek hoe er op de A20 alle systemen van de betrokken wegbeheerders nog beter konden worden afgesteld op de actuele verkeerssituatie én op elkaar.
26 april 2018

Smart Mobility kennissessie in Den Haag

Op donderdag 31 mei organiseren we samen met de Innovatiecentrale, WOW en de Verkeersonderneming een bijeenkomst over Smart Mobility. Bijeenkomst

Pagina's