Nieuws

16 januari 2020

Samenwerking met Rijkswaterstaat op Regio VM-desk blijft bestaan

De wegbeheerders in Zuid-Holland gebruiken voor grensoverschrijdend verkeersmanagement al jaren de gezamenlijke Regiodesk. In 2019 zijn BEREIK! en Rijkswaterstaat in een proef een stapje verder gegaan: de Regiodesk voerde naast deze coördinerende taken nu ook het verkeersmanagement voor Rijkswaterstaat uit vanaf de Regiodesk. Deze aanpak is geëvalueerd en succesvol gebleken en wordt in 2020 in de werkprocessen geborgd.
14 november 2019

Boerenprotest gezien vanuit de regiodesk

Als Regiodesk Team wordt er van ons verwacht dat wij op dagen als deze de doorstroming goed monitoren, ervoor zorgen dat de inzet van alle relevante partners goed op elkaar afgestemd wordt, en dat we zo veel mogelijk inspelen op onvoorziene en ongewone situaties.
19 september 2019

Uniformere teksten op route informatiepanelen

 
09 juli 2019

RegioRegie: meerjarenplanning en -analyse 2020

RegioRegie: meerjarenplanning en -analyse
09 juli 2019

Samenwerking tussen IC-desk en Regiodesk

Minder hinder dankzij samenwerking regiopartners en IC-desk
14 juni 2019

Volledig automatische inzet Keukenhofscenario

De Keukenhof trekt elk jaar meer bezoekers, ook in 2019. Meer bezoekers betekent meer verkeer, wat in goede banen moet worden geleid. De Regiodesk van BEREIK! staat hiervoor aan de lat, hier wordt het Keukenhofscenario namelijk ingezet.
25 februari 2019

Voortgang van uitrol Melvin

Sinds de vorige nieuwsbrief van medio december zijn er meerdere provincies en gemeenten overgegaan op gebruik van Melvin. In totaal kent Melvin nu bijna 1000.gebruikers (waarvan een kleine 300 met alleen leesrechten). Ook zijn inmiddels medewerkers van aannemersbedrijven (via de functie verkeersloket) in staat om meldingen in te voeren.
18 september 2018

Informatiestromen voor Smart Mobility in kaart gebracht

Smart Mobility is een belangrijk thema binnen verkeersmanagement. De focus ligt hierbij op slimme, snelle en persoonlijke reisinformatie.  BEREIK! heeft als doel om Smart Mobility in te zetten om weggebruikers beter te informeren. Het afgelopen jaar is daarom gewerkt aan het project “Informatiedesk”. In opdracht van BEREIK! heeft het adviesbureau XTNT de verschillende schakels in het informatieproces in kaart gebracht en aanbevelingen ter verbetering opgesteld.
17 september 2018

Implementatie van Melvin in Zuid-Holland in oktober van start

Afgelopen zomer heeft het kernteam van Melvin (MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland) niet stil gezeten. In juni voerde Aerjen Nederstigt van gemeente Rotterdam de allereerste Melvin melding in, in de productie-omgeving. De afsluiting van de Maastunnel in Rotterdam was daarmee de eerste melding in Melvin. Hiermee was het startsein voor de grootschaligere implementatie van het systeem gegeven.
28 juni 2018

Lancering Verkeersvoorspeller 2.0

De basisversie van de Verkeersvoorspeller 2.0. staat nu online.  Een groep gebruikers kan deze basisversie testen en feedback geven. De feedback wordt verzameld en meegenomen in de nieuwe release, mogelijk al voor de zomervakantie. Vervolgens zal de bestaande versie (1.4) worden uitgefaseerd.

Pagina's