Data top 15 (deel 3)

Brugopeningen
Files die ontstaan door (geplande) brugopeningen zijn vervelend voor weggebruikers. Als we deze openingen van te voren kunnen communiceren kan de weggebruiker misschien kiezen voor een alternatieve route, hiermee kunnen eventueel ook files worden voorkomen.
Met name voor geplande brugopeningen kunnen van te voren prognoses worden afgeven. Iedere brug heeft zijn eigen proces, het is belangrijk om dit in kaart te brengen en dan te kijken hoe je dit digitaal kunt ontsluiten.

Statische en Dynamische Parkeerdata
We kennen het allemaal de zoektocht naar een parkeerplek in de stad. Dit zoekverkeer zorgt voor veel tijdverlies voor de weggebruiker maar ook voor veel onnodige gebruik van de weg.
Hoe mooi zou het zijn als we weggebruikers goed kunnen informeren over beschikbare parkeerplaatsen, tarieven, openingstijden etc.
Als een wegbeheerder zich aansluit bij een van de landelijke systemen kunnen we straks makkelijker een koppeling maken met In-Car systemen en apps.

Evenementen data
We hebben in Nederland regelmatig te maken met evenementen. Dit is vaak een grote belasting voor het verkeersnetwerk. Door het in kaart brengen van de evenementen en afstemming met wegwerkzaamheden komen knelpunten sneller naar boven en kun je alternatieve routes bieden. Daarnaast is het ook voor omwonenden van belang om de overlast te beperken. Om te komen tot een goed proces moet je verschillende informatie bij elkaar brengen; alle details over het evenement, wegwerkzaamheden, data invoeren in LTC/Melvin en hoe communiceer je richting je weggebruiker.

Data voor Logistiek
Logistiek verkeer is een groot percentage van het dagelijkse verkeer op de weg. Andere weggebruikers ondervinden nog steeds veel last van bijvoorbeeld vrachtwagens die tegen een viaduct aan rijden omdat ze de maximale hoogte niet gezien hebben of bijvoorbeeld sluipverkeer op wegen die daar niet geschikt voor zijn.  Als wegbeheerders logistieke data aanleveren kan dit veel voordelen opleveren denk aan: leefbaarheid in de woonomgeving en betere doorstroming.