Data Top 15 (deel 2)

Maximumsnelheden
Maximumsnelheden op wegen zijn belangrijk voor weggebruikers. Het heeft invloed op de doorstroming en de verkeersveiligheid. De borden langs we de weg informeren weggebruikers hierover maar ook serviceproviders geven deze informatie weer in apps.  De wegbeheerder moet ervoor zorgen dat deze informatie digitaal beschikbaar is en ook eventuele tijdelijke wijzigingen doorgeven.

Borden (gebod en verbod)
Naast maximumsnelheden zijn ook verkeersborden een belangrijke communicatiemiddel richting weggebruikers. Door bebording te digitaliseren kunnen navigatiesystemen en apps deze informatie communiceren. De inventarisatie van alle borden is landelijk uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wegbeheerders wordt nu gevraagd deze data te verifiëren en aan te vullen waar data mist.

Regelscenario’s uit verkeerscentrales
Regelscenario’s worden door verkeerscentrales ingezet om invloed uit te oefenen op de doorstroming van het verkeer. Hierbij kun je denken aan situaties die ontstaan door wegwerkzaamheden, incidenten en reguliere files. Ook kunnen regelscenario's ingezet worden om sluipverkeer te ontmoedigen. In al deze situaties proberen wegbeheerders maatregelen in te zetten die er op gericht zijn om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Op dit moment gebruiken we nog veel systemen die fysiek buiten staan zoals een DRIP of tekstwagen. In de toekomst zullen regelscenario’s zich steeds meer gaan verplaatsen naar In-Car systemen en apps.

Beeldstanden Rijkswegen
Dit data-item betreft de beeldstanden op de Rijkswegen: de actuele informatie zoals deze wordt getoond op de matrixborden boven en naast de snelwegen.
Gemeentes hoeven op dit data-item geen enkele actie te ondernemen, omdat dit over de rijkswegen gaat.