Data top 15 (deel 1)

Geplande en actuele wegwerkzaamheden
Iedere wegbeheerder heeft te maken met geplande werkzaamheden en actuele werkzaamheden. Geplande wegwerkzaamheden worden van te voren bepaald en staan dus in een bepaalde planning. Bij actuele werkzaamheden wordt er op het moment dat de werkzaamheden van start gaan een melding gedaan of de geplande werkzaamheden ook daadwerkelijk op straat worden uitgevoerd. In Zuid-Holland zijn de meeste wegbeheerders al enkele jaren bezig met het afstemmen van geplande wegwerkzaamheden. De komende jaren gaan we met de wegbeheerders in Zuid-Holland deze planningen digitaal én kwalitatief nog beter en eerder met elkaar delen.

Incidenten en Restduur Incidenten
We hebben het allemaal weleens meegemaakt. Lange files door een ongeval, pechgeval, spullen of dieren op de weg. Incidenten die niet te voorkomen zijn, maar waar we wel last van hebben.
Wegbeheerders willen weggebruikers dan goed informeren over het incident. Wat is er op welke plek aan de hand en hoe lang duurt het nog? Systemen langs de weg of in de auto geleiden weggebruikers dan over geschikte alternatieve routes. Helaas ontbreekt het op provinciale en gemeentelijke wegen nog vaak aan informatie over het incident. Door dat te verbeteren, kunnen weggebruikers ook die incidenten vaker en beter vermijden.

iVRI
iVRI’s zijn slimme verkeerslichten die communicatie tussen verkeerslichten en weggebruikers mogelijk maken. Hierdoor wordt de verkeersafwikkeling geoptimaliseerd en krijgen bijvoorbeeld hulpdiensten voorrang als dat nodig is. Door zoveel mogelijk iVRI’s aan te sluiten kunnen we als wegbeheerders het (verkeersmanagement)netwerk optimaal benutten.

Fietsdata
De laatste jaren en ook de komende jaren wordt fiets steeds belangrijker als vervoermiddel. Daarom is het belangrijk dat fiets meer aandacht krijgt. Hoe ziet het netwerk eruit in jouw gebied van fietspaden, maar denk ook fietsparkeren en speciale snelfietsroutes.
De meeste wegbeheerders zijn met fietsdata nog niet zover als met de andere data items. Daarom gaan we graag het gesprek aan hoe we elkaar daarin kunnen helpen.