Nieuws

Rijkswaterstaat heeft in haar Jaarbericht 2014 een film en interviewartikel opgenomen over het netwerkmanagementsysteem (NMS). 

Een beter bereikbare regio door het eenvoudig delen van geplande wegomleidingen.

De Provincie Zuid-Holland heeft een dynamisch routeinformatiepaneel (DRIP) laten plaatsen bij Keukenhof in Lisse. Jaarlijks trekt Keukenhof duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland.

Vier grote wegbeheerders in Zuid-Holland (Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag) beschikken binnenkort over een nieuw netwerk- managementsysteem (NMS).

Zuid-Holland is één van de drukste regio’s in Nederland. Jaarlijks vinden er vele wegwerkzaamheden en evenementen plaats. RegioRegie van BEREIK!

Van 31 mei tot en met 15 juni stond Den Haag in het teken van het WK Hockey. Duizenden mensen hebben dit sportspektakel en de daaromheen georganiseerde activiteiten bezocht.

In de komende uitgaven staat NM Magazine nadrukkelijker stil bij verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement in de regio’s Haaglanden en Rotterdam. BEREIK!

Op 24 en 25 maart 2014 werd in Den Haag de Nuclear Security Summit (NSS) gehouden.

Wegbeheerders werken op regionale én op landelijke schaal samen aan bereikbare regio’s.

Het aanbod in reisapps groeit en is voor een steeds grotere groep mensen relevant.

Pagina's