Nieuws

RegioRegie zorgt voor de afstemming van wegwerkzaamheden en evenementen van alle wegbeheerders in Zuid-

Afgelopen voorjaar startte het regionale afstemoverleg Rijnmond Noord West. Hiermee zijn de regionale afstemoverleggen van RegioRegie provinciedekkend.

Op 23 juni was de tweede regionale bijeenkomst over Beter Benutten vervolg ITS. In de Metropoolregio Rotterdam Den haag staan al veel slimme systemen.

Het Landelijk VerkeersManagement Beraad heeft een landelijke werkwijze laten ontwikkelen voor regionaal verkeersmanagement; het handboek Regelaanpak.

De Verkeersonderneming daagt marktpartijen uit een dienst te ontwikkelen om het verkeer nauwkeurig te voorspellen.

Vanaf mei is Lieke Berghout de nieuwe programmamanager van BEREIK!

Keukenhof heeft dit jaar met 1.175.000 bezoekers een nieuw record bereikt.

Vanaf juni 2014 heeft Rijkswaterstaat gewerkt aan de versterking van de Harmsenbrug, zodat deze weer voldoet aan de Europese veiligheidsnormen.

Rijkswaterstaat heeft in haar Jaarbericht 2014 een film en interviewartikel opgenomen over het netwerkmanagementsysteem (NMS). 

Een beter bereikbare regio door het eenvoudig delen van geplande wegomleidingen.

Pagina's