Nieuws

Evenementen zorgen voor extra drukte in de stad, ook op de wegen ernaar toe. Hoe gaat een grote evenementenstad als Rotterdam daarmee om?

Op 18 augustus bezocht Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, de regionale verkeerscentrale in Rhoon.

In het Ambtelijk MobiliteitsOverleg Zuidvleugel (AMOZ) van 7 juli is het geactualiseerde RegioRegie-wegennet vastgesteld.

Het regelscenario van de gemeente Den Haag tijdens de Global Conference on CyberSpace (GCCS) heeft prima gewerkt.

Provincie Zuid-Holland voert in augustus werkzaamheden uit aan de Hartelbrug, de verbinding tussen de A15 en Spijkenisse. Dit zorgt voor verkeershinder op de N218 in de volgende perioden:

Het zal niemand ontgaan zijn: op 5 juli was de Grand départ van de Tour de France vanuit Utrecht naar Neeltje Jans in Zeeland.

RegioRegie zorgt voor de afstemming van wegwerkzaamheden en evenementen van alle wegbeheerders in Zuid-Holland.

Afgelopen voorjaar startte het regionale afstemoverleg Rijnmond Noord West. Hiermee zijn de regionale afstemoverleggen van RegioRegie provinciedekkend.

Op 23 juni was de tweede regionale bijeenkomst over Beter Benutten vervolg ITS. In de Metropoolregio Rotterdam Den haag staan al veel slimme systemen.

Het Landelijk VerkeersManagement Beraad heeft een landelijke werkwijze laten ontwikkelen voor regionaal verkeersmanagement; het handboek Regelaanpak.

Pagina's